Navigation


Diagnostika pohybového aparátu

Sportovní diagnostická prohlídka je podkladem pro průběh jednotlivých osobních tréninků a sestavení individuálního tréninkového programu a v žádném případě nenahrazuje lékařskou prohlídku, i když v některých případech může upozornit na stavy, které do rukou lékaře patří.

Diagnostika pohybového aparátu je součástí první konzultace a začíná úvodním rozhovorem s Vámi, zjištěním Vaší tělesné konstituce změřením a zvážením. Dále obsahuje pohled na celkovou souměrnost postavy a držení těla, jednotlivé svalové testy pro zjištění ochablých, přetížených či zkrácených svalových skupin, vyhodnocení testů a doporučení dalších cvičebních postupů.

SLUŽBY - MFK Systém

MFK system logo

MFK Systém je expertní počítačový systém, určený pro diagnostiku svalového aparátu.

Vlivem stárnutí, nadměrné či jednostranné zátěže nebo jakéhokoli nesprávného zatěžování pohybového aparátu, dochází nejprve k funkčním a posléze strukturálním změnám na svalech, kloubech a vazech, ale i v ostatních systémech těla. Aby Váš pohybový systém byl funkční, je nutné ho aktivně udržovat v rovnovážném stavu. Každá odchylka vytváří větší či menší napětí v těle a úměrně tomu Vám způsobuje následnou bolest.

Na začátku provedu diagnostické vyšetření svalů jednotlivými svalovými testy pomocí expertního počítačového systému. Poté zhodnotím zpracované vyšetření a podrobně vysvětlím příčiny a následky bolestí, zatížení kloubů, páteře a blokád svalů. Stanovím plán korekce Vašeho těla a zhodnotím celkový životní styl.

Průběh každé návštěvy je archivován v počítačovém systému a je tak možné mít přehled o proběhlých vyšetřeních a o změnách v napětí svalů, kloubů i páteře. Korekce vychází z předešlé diagnostiky a to v podobě masáže, mobilizace měkkých tkání, cvičení apod.

Po ukončení korekce těla se provádí zpětná kontrola a zhodnocení úspěšnosti právě provedené léčby a naplánování dalších postupů k udržení Vaší tělesné rovnováhy.

mfk program

mfk program